Privacy Statement

CENTURY 21 Benelux NV verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen dat u weet dat u ons kunt vertrouwen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Anonieme gegevens

Taal tijdens het surfen

Wanneer u gebruik maakt van onze website, vragen wij uw browser om de taal die u koos te onthouden met het oog op een volgend bezoek. Deze informatie wordt volledig anoniem gebruikt.

Wij gebruiken niet echt cookies, maar een technologie met een gelijkaardig doel, genaamd “LocalStorage”. In tegenstelling tot de cookies stuurt deze technologie geen gegevens naar onze servers. Alles wordt geregistreerd op uw apparaat.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die deze cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website voor de uitbaters van de website en om andere diensten te verlenen in verband met activiteiten op de website en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit bij wet verplicht is of indien deze derden de informatie verwerken voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die Google bijhoudt. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google-gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven toegelicht worden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen aan te passen in uw browser. Merk echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van deze website zal kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google uw gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die u vindt op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html en
http://www.google.com/policies/privacy/.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u een formulier op onze website invult, dan registreren wij de gegevens die u ons communiceert:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De dienst waar u belangstelling voor hebt
  • Locatie of adres

Gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de www.century21.be website worden verzameld, is het bedrijf CENTURY 21 Benelux NV. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op het adres: Drève Richelle 161B bus 10, 1410 Waterloo, België.

Wij verbinden ons ertoe alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy te behandelen. U kunt al uw vragen aan Century 21 Benelux richten of via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 161B bus 10, 1410 Waterloo, België.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermd?

Persoonlijke gegevens worden op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

  • toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden,
  • onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens,
  • onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens,
  • onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.
Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Aangezien CENTURY 21 Benelux NV de diensten die op deze website worden voorgesteld niet rechtstreeks uitvoert, worden uw gegevens doorgegeven aan CENTURY 21-kantoren in de Benelux.

Door uw gegevens door te geven via deze website, geeft u CENTURY 21 Benelux NV bovendien uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonlijke gegevens aan haar commerciële partners mee te delen voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclameacties.

Bewaren van de gegevens

CENTURY 21 Benelux NV bewaart uw gegevens niet langer dan nodig in het kader van de verwerking ervan, rekening houdend met de opdracht van CENTURY 21 die erin bestaat correct te kunnen antwoorden op de vragen van de klanten, de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren en de wettelijke verplichtingen na te leven.

Uw rechten

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren, en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen - met een kopie van uw identiteitskaart - via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 161B bus 10, 1410 Waterloo, België.

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de controlerende instantie.

Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming No. 2016/679 van 27 april 2016 ('GDPR').
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons steeds contacteren via een e-mail op info@century21.be of door ons een brief te sturen op het volgende adres: Drève Richelle 161B bus 10, 1410 Waterloo, België.v